Demons

Kimetsu no Yaiba

Gotouge, Koyoharu (Story & Art) / / / /
Ch.170
3 days ago

Gokutei Higuma

Hogami Natsu (Story & Art) / /
Ch.19.5
1 week ago

Jujutsu Kaisen

Gege, Akutami (Story & Art) / / / /
Ch.71
1 day ago

Berserk

Miura, Kentarou (Story & Art) / / / / / / / / /
Ch.358
4 months ago

Ao no Exorcist

Katou, Kazue (Story & Art) / / / / / / /
Ch.113
2 weeks ago

Demon Prince Poro’s Diaries

Kendaira, Hitsuji (Story & Art) / / / /
Ch.02
2 years ago